Obchodné podmienky

REŠPEKTUJEME VAŠE SÚKROMIE. ABY SME VÁM MOHLI POSKYTNÚŤ NAŠE SLUŽBY, POTREBUJEME POZNAŤ NIEKTORÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE. TIETO ÚDAJE CHRÁNIME PRED ZNEUŽITÍM A ZARUČUJEME VÁM, ŽE NIKDY NEPOSKYTNEME TRETIEMU SUBJEKTU VAŠE KONTAKTNÉ INFORMÁCIE A ÚDAJE O VAŠICH NÁKUPOCH.


1. Objednávka

Na základe kúpnej zmluvy je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Tento vzťah vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Ako záväzné potvrdenie sa považuje:
- telefonické odsúhlasenie
- e-mailové odsúhlasenie, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné).
- písomné odsúhlasenie (všetky písomné náležitosti sú zaslané kupujúcemu, ktorý ich podpisom odsúhlasí a obratom zašle na adresu objednávateľa)

Nami potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar (v cene je zahrnutá aj preprava) a maximálna dodacia lehota.


2. Storno objednávky

Zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

Zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- z technických príčin nie je možné zrealizovať tlač
V prípade, že táto situácia nastane, bude naša spoločnosť okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak by sa vyskytla situácia, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10-tich pracovných dní.
- objednávka doplnkov
Objednanie doplnkového tovaru a pohárov je možné len spoločne s oznámeniami. Samostatné objednávanie doplnkových produktov resp. pohárov teda nie je možné.


3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. A to v prípade, že kvalita tlače alebo papier nespĺňajú vopred dohodnuté normy, alebo ak obsah tlače nezodpovedá schválenému návrhu. Pri odstúpení od zmluvy Vás žiadame o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Kontaktujte nás so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky.Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu a to za nasledujúcich podmienok:

- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný
- zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poštovou peňažnou poukážkou typu H alebo prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


4. Dodacie podmienky

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje naša spoločnosť. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme v rámci celej Slovenskej republiky.
Náklady na dopravu tovaru hradí dodávateľ.


5. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie aicky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


6. Doprava

Osobný odber
Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi dodávateľom a zákazníkom. Pri osobnom odbere je tovar uhradený priamo pri preberaní.

Kuriérska služba
Doprava kuriérskou spoločnostou DPD. Platba dobierkou, pri preberaní zásielky.

Reklamácia poškodenia balíka prepravcom
Zákazník je povinný skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.


7. Obsah a vzhľad oznámenia

Obsah a vzhľad oznámenia je vytváraný na základe požiadaviek objednávateľa a preto za obsah a prvky použité na oznámení (logá, obrázky, texty) nesie zodpovednosť objednávateľ.

Objednávateľ má právo robiť do odsúhlasenia zmeny v grafickom návrhu objednaného tovaru.
eoznamko.com si vyhradzuje právo na zmeny vo Vašom návrhu v záujme čo najkvalitnejšieho prevedenia tlače.
eoznamko.com nenesie zodpovednosť za kvalitu tlače pri dodaní tlačových podkladov zákazníkom.

Farebná vernosť náhľadov zaslaných na odsúhlasenie, zobrazených na bežnom neskalibrovanom monitore je len približná. Farebnosť vytlačených oznámení zodpovedá štandardu ISO 12647-2.

Loading...